Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 10.3.2022
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Aalto-korkeakoulusäätiö 2228357-4

Yhteyshenkilö:
Panu Savolainen
panu.savolainen(at)aalto.fi

2. Rekisterin nimi ja sijainti

Arkkitehtuurin historia -kurssin osallistujat. Rekisteri sijaitsee LearnWorlds -verkko-oppimisalustan tilitiedoissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus eli rekisterin käyttötarkoitus sekä oikeusperuste

Jokaisen verkkokurssille osallistuvan on luotava tili LearnWorlds-alustalle. Tilin luomisen yhteydessä annettuja tietoja (nimi tai nimimerkki ja sähköpostiosoite) käytetään ainoastaan kurssin suorittamiseen liittyvistä asioista tiedottamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Kirjautumisen yhteydessä annettavat tiedot eli nimi tai nimimerkki ja sähköpostiosoite. Järjestelmä seuraa myös osallistujan etenemistä kurssilla ja tallentaa, milloin kurssille on kirjauduttu.

5.  Säännönmukaiset tietolähteet

Kurssille kirjauduttaessa annettavat tiedot.

6.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Niihin on pääsy vain kurssia hallinnoivilla Aalto-yliopiston työntekijöillä sekä kurssia päivittävän Ixir-verkkokurssit Oy:n työntekijöillä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään LearnWorlds-oppimisalustalla, jonka kotipaikka on Kypros.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy rekisteriin on nimetyillä henkilöillä, ja se vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

9. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään se aika, jonka henkilö on kirjautunut kurssille. Epäaktiivisia tai kurssin suorittaneita osallistujia saatetaan poistaa kurssin käyttäjistä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi osoittaa
tarkastuspyynnön säätiön rekisteriyhteyshenkilölle. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot. Tiedonkorjauspyyntö tehdään rekisteriyhteyshenkilölle. Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai ilmoitetaan mahdollisesta viivästymisen syystä.


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Created with