VERKKOKURSSI

ARKKITEHTUURIN HISTORIA

MIKÄ ON AINA AJANKOHTAISTA?

Arkkitehtuuria on ollut koko ihmiskunnan historian ajan. Ympäristömme määrittyy pitkälti sen mukaan, mitä on päätetty rakentaa tai olla rakentamatta. Jotta voit ymmärtää nykyhetkeä ja suunnitella tulevaisuutta, sinun täytyy tuntea menneisyys.
Write your awesome label here.

Tervetuloa Aalto-yliopiston
kaikille avoimelle ja maksuttomalle verkkokurssille!

Minkälaisia ajallisia kerrostumia suomalaisessa hirsirakennuksessa on? Millainen kriteeri kauneus on rakennuksia arvioitaessa? Pitäisikö virtuaalimaailmojen arkkitehtuuria suojella? Voisiko alkuperäiskansojen arkkitehtuuri toimia kestävän rakentamisen esikuvana?

Tämä kurssi vie sinut arkkitehtuurin aikamatkalle, jonka kohteena on koko maailma ja ihmisen mielessään luomat todellisuudet. Opettajana kurssilla on arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori Panu Savolainen. 


Voit aloittaa kurssin vaikka heti ja suorittaa sen omassa tahdissasi. Suoritettuasi kurssin sinulla on mahdollisuus saada kaksi opintopistettä Aalto-yliopistosta.

Kurssin sisältö

1.
Miksi arkkitehtuurin historia on tärkeää?

Miksi kaikkien olisi hyvä ymmärtää arkkitehtuurin historiaa? Minkälaisia historiasta ammentavia kysymyksiä arkkitehti käsittelee työssään?
Aloitamme kurssin pohtimalla arkkitehtuurin historian merkitystä yhteiskunnassamme ja ajattelussamme.

2. Arkkitehtuuri ja aika

Kuinka aika näkyy arkkitehtuurissa? Kurssin toisessa osiossa tarkastelemme ajan vaikutusta paitsi fyysiseen rakennukseen myös arkkitehtuurin kulttuuriseen merkitykseen.

3.
Mitä arvostamme arkkitehtuurissa?

Miksi yksi rakennus näyttää kauniilta ja toinen rumalta? Mihin mieltymyksemme perustuvat ja mitä käytännön vaikutuksia niillä on? Kurssin kolmas osio vie sinut arvojen äärelle. 

4.
Ikuisuutta etsimässä? Rakennussuojelun teoria ja käytäntö

Arkkitehtuurin, ympäristön ja kulttuuriperinnön kannalta on tärkeää, kuinka toimimme olemassa olevan rakennuskannan kanssa. Tässä osiossa saat tietää, miksi rakennuksia suojellaan ja miten se tapahtuu.

5.
Historia kestävyyden tietopankkina

Ihmiskunnan kuumin kysymys on, kuinka ilmastohätätila ratkaistaan. Kurssin viimeisessä osiossa käymme ongelman kimppuun järein asein: historiasta löytyvien rakennusratkaisujen avulla. Tarkastelemme, mitä perinteinen rakentaminen on ja minkälaisia kestäviä ratkaisuja se sisältää.

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sen voi käydä läpi itsenäisesti omassa nojatuolissa tai suorittaa opettajan johdolla esimerkiksi lukiossa. Kurssi on myös osa Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin opintoja. Jos suoritat kurssia osana arkkitehtuurin historian johdantokurssia, tutustu suoritusohjeisiin My Courses -sivustolla.

Mitä kurssilla tehdään?

Arkkitehtuurin historiaan paneudutaan videoiden, äänitteiden, tekstien ja kuvien avulla. Tieto-osuuksien välissä voit kerrata oppimaasi tietovisoilla ja tehtävillä. Kertaustehtävien lisäksi kurssilla on pohdintatehtäviä, joita voi suorittaa itsenäisesti tai käyttää osana kurssisuoritusta luokkaopetuksessa.

Kuinka kauan kurssi kestää?

Kurssimateriaalien kevyt läpikäynti ilman pohdinta- ja soveltavia tehtäviä kestää noin 4–6 tuntia. Pohdintatehtävien ja viiden soveltavan tehtävän huolelliseen suorittamiseen kannattaa kuitenkin tämän lisäksi varata useita tunteja.

Kuinka kurssi suoritetaan?

Voit suorittaa kurssin koska vain ja missä vain tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Voit käydä osiot läpi omassa tahdissasi ja monessa osassa. Kirjautuessasi uudestaan alustalle pääset aloittamaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäit.
Kurssin toteutti yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin professuurin kanssa
Oppimisalustana